โรงเรียนจิตรลดา

โรงเรียนจิตรลดา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนจิตรลดา