มุมความรู้

MOV vs GDT vs Spark Gap อันไหนดีกว่ากัน?

1.GDT ( Gas Discharge Tube ) 2. MOV ( Metal Oxide Varis [...]

ไฟกระโชก/ไฟกระชากหรือ Surge มหันตภัยร้ายของระบบไฟฟ้าแห่งยุคโลกาภิวัฒน์

ในปัจจุบันนี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [...]

Index of Protection (IP)

Clamp On Earth Tester คืออะไรและมีหลักการทำงานอย่างไร

 

ที่กล่าวว่าแท่งกราวด์แท่งเดียวที่ฝังลึกลงไปในดิน ค่า Inductance ( L ) จะมีค่าสูงมากขึ้น เป็นเช่นนั้นจริงหรือ?

VDO ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ Surge

STABIL Company Profile ปัญหาต่างๆที่ปะปนเข้ามาในระบบไฟฟ [...]

การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างระบบกราวนด์ลึกแบบแท่งเดี่ยวและระบบกราวนด์ตื้นแบบหลายแท่งต่อขนานกัน

การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างระบบกราวนด์ลึกแบบแท่งเดี่ยวและระบบกราวนด์ตื้นแบบหลายแท่งต่อขนานกัน

รูปคลื่นจำลองของไฟกระโชก หรือ Surge ตามมาตรฐานต่างๆ

รูปคลื่นจำลองของไฟกระโชก หรือ Surge ตามมาตรฐานต่างๆ

Surge เนื่องจากวาบฟ้าผ่าลงระบบสาธารณูปโภค เป็นการกล่าวถึงค่ากระแสเกินของ Surge ขนาดและรูปคลื่นต่างๆ

Surge เนื่องจากวาบฟ้าผ่าลงระบบสาธารณูปโภค เป็นการกล่าวถึงค่ากระแสเกินของ Surge ขนาดและรูปคลื่นต่างๆ