เกี่ยวกับเรา

บริษัท สตาบิล จำกัด โดยกลุ่มวิศวกรที่ปรึกษาคนไทยซึ่ง ทรงคุณวุฒิ ได้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 28 ปี สำหรับการวิจัยเพื่อเรียนรู้ถึงสาเหตุของ สภาพปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในต่างสถานที่และสภาพแวดล้อม

รวมถึงรูปแบบวิธีการ อุปกรณ์และระบบต่างๆ จำนวนมากที่ถูกนำไปใช้ โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนได้ทำการติดตามผลของการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้แนวทางในการวิจัยเริ่มเข้าสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งได้นำผลลัพธ์ แห่งการเรียนรู้ที่เกิดจาก ภาคสนามจริง มาพัฒนาระบบและอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกต่างๆ (surge) ได้เป็นผลสำเร็จ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก EPCOS (formerly named SIEMENS)

ซึ่ง บริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีที่จะนำชุดอุปกรณ์ป้องกันต่างๆมาทำการ สาธิตและทดลองให้เห็นจริง ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ชื่อบริษัท

บริษัท สตาบิล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ

20 เมษายน พ.ศ.2536

ทุนจดทะเบียน

10 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

ของคนไทย 100%

สำนักงานใหญ่

77 อาคารสตาบิล ตรอกนอกเขต
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

พื้นที่สำนักงาน / โรงงาน

5,600 ตารางเมตร (โดยประมาณ)

จำนวนพนักงาน

80 คน (โดยประมาณ)

โทรศัพท์

0-2681-5533

โทรสาร

0-2681-7533

เว็บไซต์

www.stabil.co.th

อีเมล

info@stabil.co.th

ประเภทธุรกิจ

 • ผู้ผลิต
 • ขาย และ บริการ
 • ให้คำปรึกษา

เครื่องหมายการค้า

STABIL

ผลิตภัณฑ์

 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายโทรศัพท์
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายวงจรเช่า
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางสายสัญญาณ

ผลิตภัณฑ์

 • ระบบสายดิน
 • อุปกรณ์นับฟ้าผ่า
 • อุปกรณ์นับการเกิดไฟกระโชก
 • อุปกรณ์ทดสอบ Arrester

ผลิตภัณฑ์

 • อุปกรณ์พักสายโทรศัพท์ (MDF)
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกบน MDF
 • ปลั๊กกันฟ้า
 • SiPAD