สินค้าและบริการ

เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้กันอยู่ตามบ้านพักอาศัยอาคารชุดหรือสำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใชเสำหรับควบคุมเครื่องจักรใน ขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นการทำงานเร็ว ขึ้นและมีขนาดเล็กลงแต่อุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างเปราะบางและเสียหายได้ง่าย จากสิ่งรบกวนภายนอก เช่นแรงดันไฟกระโชก, แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ, แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าสูงฉับพลันซึ่งเกิดจากการ ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่หรือเกิดการลัดวงจรระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

บริษัท สตาบิล จำกัด จึงขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ และระบบป้องกันอันตรายจากไฟกระโชก ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านดังนี้