fbpx

คำจำกัดความที่สำคัญๆ ในมาตรฐาน IEC 61643-11-2011

Uc = Maximum continuous operating voltage

Maximum r.m.s. voltage, which may be continuously applied to the SPD´s mode of Protection

★ ค่าแรงดันไฟฟ้า AC สูงสุดต่อเนื่อง (Vrms) ที่อุปกรณ์ SPD ถูกต่อใช้งาน (ซึ่งก็คือ Line Voltage)โดยอุปกรณ์ SPD ที่ถูกต่อใช้งานอยู่ ต้องไม่ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูดสุดต่อเนื่องนี้

Up =  Voltage protection level

Maximum voltage to be expected at the SPD terminals due to an impulse stress with defined voltage steepness and an impulse stress with a discharge current with given amplitude and waveshape

★ ระดับค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดหลงเหลือที่หลุดไปที่โหลด เมื่ออุปกรณ์ SPD ทำงาน โดยที่อุปกรณ์ SPD นี้ต้องเป็นชนิด switching component  เช่น GDT (Gas Discharge Tube) หรือ Spark Gap เป็นต้น

Ures = Residual voltage

Crest value of voltage that appears between the terminals of an SPD due to the passage of discharge current

★ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดหลงเหลือที่หลุดไปที่โหลด เมื่ออุปกรณ์ SPD ทำงาน โดยที่อุปกรณ์ SPD นี้ต้องเป็นชนิด limiting component  เช่น MOV (Metal Oxide Varistor) เป็นต้น

UT =  Temporary overvoltage test value

Test voltage applied to the SPD for a specific duration tT, to simulate the stress under TOV conditions

★  สภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ SPD

อุปกรณ์ SPD ต้องสามารถทนต่อสภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะได้ (withstand mode)

ตามมาตรฐาน IEC 61643-11- 2011 ระบุว่าในระหว่างทำการทดสอบ แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะนี้ (UT) จะอนุญาตให้ลดลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กล่าวคือห้ามเกิน 5% และผลทดสอบ จะต้องผ่านคุณสมบัติตาม ตารางที่ 4 หัวข้อ A B C D E F G I L M

ข้อสังเกตุ : นั่นหมายถึงว่า อุปกรณ์ SPD ต่างๆ ที่ผ่านข้อกำหนดนี้ จะให้ความปลอดภัยกับตัวอุปกรณ์ SPD เองอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ได้ให้ความปลอดภัยกับโหลดต่างๆ เลย เพราะแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะนี้ จะตกคล่อมโหลดเต็มๆ ซึ่งโหลดจะทนแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะนี้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเปราะบางของโหลดนั้นๆ  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ บริษัท สตาบิล จำกัด ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของโหลดต่างๆ เป็นหลัก จึงได้มีฟังชั่น เสริมในการลดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะนี้ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยด้วย  STOV Technology โดยคงไว้ในคุณสมบัติอื่นๆ ตามมาตรฐาน IEC ทุกประการ

In = Nominal discharge current for Class II test

Crest value of the current through the SPD having a current waveshape of 8/20.

★ ค่ากระแสไฟกระโชก (รูปคลื่น 8/20 Sec.) ในระดับปกติที่อุปกรณ์ SPD รับได้หลายๆ ครั้ง และเป็นค่าที่ใช้ในการทดสอบ SPD class II โดยผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่านี้

Imax = Maximum discharge current

Crest value of a current through the SPD having an 8/20 waveshape and magnitude according to the manufacturers specification. Imax is equal to or greater than In

★ ค่ากระแสไฟกระโชก (รูปคลื่น 8/20 Sec.) ในระดับปกติที่อุปกรณ์ SPD รับได้หลายๆ ครั้ง และเป็นค่าที่ใช้ในการทดสอบ SPD class II โดยผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่านี้

If = follow current

Peak current supplied by the electrical power system and flowing through the SPD after a discharge current impulse.

★ ค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-follow Current) จะเกิดขึ้นทันที ที่อุปกรณ์ SPD ทำงานอย่างสมบูรณ์ โดยที่อุปกรณ์ SPD นี้ต้อง เป็นชนิด switching component เช่น GDT (Gas Discharge Tube) หรือ Spark Gas เป็นต้น

*** ข้อควรระวัง ***

1. ในกรณีที่ต่ออุปกรณ์ SPD (ชนิด GDT) ระหว่าง Line กับ Neutral ค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-Follow Current) นี้มีค่าเปรียบเทียบได้ เสมือนกับการ short circuit ระหว่าง Line กับ Neutral  ซึ่งอันตรายมาก จึงจำเป็นต้องมี Fuse ต่อป้องกันอยู่ ด้านหน้าของอุปกรณ์ SPD  มิฉะนั้น  Main Circuit Breaker จะ Trip (ตัดวงจรออกจากระบบ)

2. ในกรณีที่ต่ออุปกรณ์ SPD (ชนิด GDT) ระหว่าง Neutral กับ Ground จะไม่เกิดปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-Follow Current) ซึ่งเป็นการต่อใช้งานที่ถูกต้องที่สุด ตามหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3. ในกรณีที่ต่อ SPD (ชนิด GDT) ระหว่าง Line กับ Ground จะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหา ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าที่ต่อใช้งานของประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศไทย ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ TN-C-S System จะเกิดปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-Follow Current) เช่นเดียวกับข้อ 1 และไม่ต้องมีการต่ออุปกรณ์ SPD ในข้อ 2 เพราะ Neutral กับ Ground ถูกเชื่อมต่อถึงกันทางไฟฟ้าที่ตู้ MDB (Main Distribution Board)

4. อนึ่ง ในกรณีอุปกรณ์ SPD ที่เป็นชนิด MOV จะไม่เกิดค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-Follow Current) นี้

Iimp = Impulse discharge current for Class I test

Crest value of a discharge current through the SPD with specified charge transfer Q and specified energy

W/R  in the specified time

★ ค่ากระแสไฟกระโชก  (Impulse Discharge Current)  เกิดจากค่า charge transfer Q และค่า energy  W/R  ณ ช่วงเวลาหนึ่งโดย สามารถถูก จำลองได้ด้วยรูปคลื่น 10/350 uSec. เพื่อใช้ในการทดสอบรูปคลื่นฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305-1 ซึ่งถูกระบุไว้ในมาตรฐาน IEC 61643-11-2011 หน้า 36 ตารางที่ 6

หมายเหตุ

1. SPD   =   Surge Protection Device

2. ★ หมายถึง การขยายความโดย บริษัท สตาบิล จำกัด

3. บริษัท สตาบิล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแปลหรือแก้ไขการแปลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแปลเป็นไปตามความเห็นของบริษัท สตาบิล จำกัด เท่านั้น และไม่มีผลผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย

One thought on “คำจำกัดความที่สำคัญๆ ในมาตรฐาน IEC 61643-11-2011

  1. Find yourself a girl for the night in your city: https://hec.su/jWo0?Wq4VLo8

    Popular tags: down link dating, is lee min ho and park shin hye really dating, army regulation on officer and enlisted dating, coffee dating app, social dating apps for iphone, best dating site for over 45, online dating guys perspective, a pug’s guide to dating barnes and noble, first message sample online dating, pastors dating sites, reddit hookup vancouver, online dating how to write a good profile, dating but no marriage, am dating, who is justin bieber dating january 2015, 21 things to know before dating a teacher, dating my female friend, erfahrungsberichte online dating ukraine, top 3 uk dating sites, dating someone you met online, non hookup dating apps, native american dating sites for free, dating service geneva, best message to send on dating site, dating websites pakistan, kenya online dating club, russian dating site picture, tempat dating di kluang, dating sites ipad, xkcd dating age rule, top paid for dating sites, craigslist hookup pics, texting a guy you just started dating, free online dating sites singapore, senior dating nyc, topics to talk while dating, gay chat & dating – jack’d, dating kamloops, speed dating wigan, who is jessie james decker dating, south korean dating customs, free dating sites karnataka, norske dating nettsider, dating show like the voice, black dating site in uk, aura dating academy, malay guy dating chinese girl, foto dan biodata pemain dating agency cyrano, gay dating websites in canada, dating the nerdy guy, asian dating site canada, plenty of fish in the sea dating online, hialeah hook up, italian dating site for free, australia geek dating, nova traffic dating, are there any free dating sites online, best safe online dating sites, adolescent dating relationships, dating in kandy sri lanka, tantan dating app download, military officer dating site, isotopic dating techniques, matchmaking kuching, milkaholic dating, call of duty matchmaking problems, sobohoe dating guide, tokyo times dating, best online dating indonesia, female sociopath dating, wayn.com dating site, happened dating app, dads against daughters dating t shirts, pensacola fl dating sites, similar dating sites like pof, waplog – chat dating meet find friends, best dating sites for young professionals, whirlpool ice maker hookup, sri lanka free online dating, best dating site pictures, jef holm dating 2016, erin tillman dating advice girl, search for free online dating sites, free online dating springfield mo, radiometric dating of igneous rocks, free latin dating sites, tango dating uk, speed dating cape cod, rca vcr hook up, gay dating central coast, dating met een beperking, what’s wrong with dating a fat girl, dormtainment dating a jamaican, elgg dating site, lagos dating online, good headlines on dating sites, dating flirting cards, best singles dating sites free, free whatsapp dating sites, carbon dating service, hook up points, roblox online dating in a nutshell, dating website single parents, why is dating so hard nowadays, lansing dating services, love at first sight dating show, hook up towing granger wa, free dating european sites, international chat dating sites, hook up drawing of pressure transmitter, sfu speed dating, important facts about dating abuse, click speed dating, dating a cougar 2 donna mcdonald, free dating websites for widows, how to write a description of yourself for online dating, hook up badge security, dallas singles speed dating, dating an older man quiz, dating in lakewood wa, .de dating sites, serienkiller usa dating show, snap on dating chart, dating advice over 50, slang hook up, online dating 18 year olds, cupid dating reviews, flutter dating app, romania speed dating, online muslim dating site, indian matchmaking usa, search free online dating site, matchmaking online kundli free, dating a cancer moon, hook up television to internet, men’s online dating profile, research paper on online dating, gay dating sites manila, glide fm dating, rules online dating texting, mutually beneficial relationship dating, liam hemsworth dating list, dubai dating scene, dating sites in karnataka, 11 year old dating websites, great expectations dating service indianapolis, christian cafe dating login, dating hemel hempstead, aa recovery dating, flirchi dating chat online, dating a man with no arms, dating site 2006, free male dating sites, free christian interracial dating sites, my husband has been on dating sites, best dating apps for hooking up, hilarious dating bios, scorpio man dating a taurus woman, mingle free dating site, just hook up registration, hook up pictures tumblr, herpes dating support group, dating methods used in archaeology, jensen bell modern dating tips, free online dating in michigan, lichen dating curves, new updated free dating site, your best friend dating your ex-boyfriend quotes, dating in high school pointless, cover drive t ray and amanda dating, hookup golden rules, dating site without postal code, online dating mental health, kostenlose dating plattform, hamilton dating, backdoor dating website, animal lovers dating service, how to get over someone you’re not dating, gamer dating sites uk, dating update, dating 3 months, best online dating sites to get laid, itvbe new dating show, abbottabad dating, ashley hebert dating, 6 amp camping hook up, dating someone with mild aspergers, am i dating a douchebag, what are the uses of radiocarbon dating, best dating websites forum, malaysian indian singles dating, free dating sites columbia sc, profile for dating sites, chae won and joong ki dating, big girls dating sites, dating salisbury wiltshire, ukraine girl dating site, dating victorian chairs, hook up articles, what dating sites are free yahoo answers, speed dating moderation, having sex after 2 weeks of dating, top online dating games, dating a married sugar daddy, free online dating site in indonesia, i want to get married dating site, top 10 gay dating apps, gay dating app, chat and flirt dating service, hook up in san diego, list of all usa dating sites, marriage not dating scenes, dating in america vs europe, just hook up customer service number, dating one person at a time, how to make a girl want to hook up with you, dating in panama, madison dating wi, dating parker knoll chairs, who is max from dancing with the stars dating now, freshman dating 7th grader, speed dating clubs, free online dating in florida, legal dating age in idaho, arab dating site uk, manchester dating chat, microsoft matchmaking service alert, dating cafe deutschland, group dating website, denver hook up sites, dating ugandan man, speed dating bruno, dan stein dating show, dating someone older by 10 years, fiji online dating site, dating travel scams, dating taurus man cancer woman, hookup apps dubai, fa dating website, tinder date or hookup, affiliate dating ltd, free dubai dating sites, mtx terminator hook up, horoscope matchmaking websites, maxine on dating, youtube online dating profile, free dating sites.com.au, dating site loophole, jamaica dating club, housing works literary speed dating, christian dating in dubai, when will matchmaking work, good greetings for dating sites

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อเรา

Contact Us

*
*
*
*
*
*