ชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก ( Surge Protector ) สำหรับเครื่องชั่ง LOAD CELL

LOAD-CELL--car_stabil
LOAD-CELL--SILO-stabil