PDU warranty registration

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายจากบริษัท สตาบิล จำกัด และรับประกันสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท สตาบิล จำกัด เท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยระยะเวลารับประกันตามประกันของสินค้าแต่ละประเภท

สินค้าประเภท  PDU Rack 19” 1U Pro AC Distribution Unit  model : R19-12P

รับประกันสินค้า PDU Rack 19” 1U ระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี

ปีที่ 1-2 รับประกันทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่

ปีที่ 3 รับประกันทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ของอุปกรณ์ ยกเว้นหน้าจอ LCD

เมื่อลงทะเบียน online รับระยะเวลาการประกันเพิ่มอีก 2 ปี

ปีที่ 4-5 รับประกันทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ของอุปกรณ์ ยกเว้นหน้าจอ LCD

โปรดอ่าน–>> เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การเตรียมข้อมูลลงทะเบียนประกันสินค้าหรือการแจ้งเคลมสินค้าชำรุด / เสียหาย

กรณีลงทะเบียนรับประกันสินค้า เตรียมข้อมูลดังนี้

1.ข้อมูลสินค้า (model, serial no.)

2.ข้อมูลการซื้อ (ซื้อจากร้าน, วันที่ซื้อ,ใบเสร็จรับเงิน )

3.ข้อมูลผู้ซื้อสินค้า(ชื่อ นามสกุล, บริษัท/หน่วยงาน, เบอร์โทร, อีเมล, ที่อยู่)

กรณีแจ้งเคลมสินค้า

เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม ภาพถ่ายสินค้าที่ต้องการจะแจ้งเคลม ระบุ Model สินค้า serial Number ส่งข้อมูลมาที่ LINE @STABIL

เตรียมเลข Model สินค้า
Model หรือ ชื่อรุ่นสินค้า จะปรากฎบนหน้าบรรจุภัณฑ์กับตัวผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง เช่น R19-12P

เตรียมเลข Serial Number ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 หลัก
Serial Number จะปรากฏบนหน้าบรรจุภัณฑ์กับตัวผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง เช่น   S65PANEL00020