อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก ช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา

SiPAD (ไซแพด) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา นวัตกรรมใหม่ล่าสุด สำหรับป้องกันเครื่องใช้ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เปราะบางทุกชนิด ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากไฟกระโชก / ไฟกระชาก / เสิร์จ / SURGE ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA )

“ครั้งแรก” ที่อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector)

มีขนาดเล็กสะดวกและติดใช้งานได้ง่ายด้วยตัวท่านเอง จึงสามารถพกพานำไปใช้ได้ในทุกสถานที่ทุกเวลา มั่นใจในคุณภาพ ที่ได้ถูกคิดค้นพัฒนาและทดสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญบริษัท สตาบิล จำกัด ที่มี ประสบการณ์มา ยาวนานกว่า 30 ปี เพื่อทลายข้อจำกัดของนวัตกรรมความปลอดภัยที่มีขนาดใหญ่ ติดตั้งยาก ใช้ต้นทุนทรัพย์และบุคลากรสูง ให้เหลือเพียงขนาดฝ่ามือ ใช้งานง่าย ทุกคนสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีขนาดเล็กลงบอบบางกว่า ในอดีตและเสียหายง่าย จากความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรมดังกล่าว จึงเป็นการยกระดับการ ป้องกันให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

ถ้าการป้องกันเป็น เรื่องง่าย

แล้วจะ เสี่ยงกับ ความเสียหายทำไม

การใช้อุปกรณ์ป้องกัน SiPAD ( ไซแพด )
เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
จากฟ้าผ่า ไฟกระโชก ( Surge ) และความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า

เทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันนี้ ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีความสามารถในการทำงานได้เร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีขนาดเล็กลง แต่อุปกรณ์เหล่านี้ ค่อนข้างเปราะบางและเสียหายได้ง่าย จากความไม่เสถียร หรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้า

• ฟ้าผ่า , หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด, ระบบสายส่งไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร และเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ-ติด เป็นต้น เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว อาจสร้างความเสียหายทางตรงให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น Server , Computer , WiFi , Router , Modem , อุปกรณ์สื่อสารทางธุรกิจ อุปกรณ์โทรคมนาคม และระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งทำให้ต้องเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทน นอกจากนี้ยังมี ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อม เช่น การขาดการติดต่อ การถูกตัดขาดจาก การรับ–ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีความสำคัญและเร่งด่วน ความเสียหายทางธุรกิจให้บริการสื่อสารต่างๆ มีมูลค่าความเสียหายมากมาย สุดที่จะประเมินค่าได้

• ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งทางตรง และทางอ้อม จากฟ้าผ่า ไฟกระโชก หน่วยงานขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น บมจ.ทีโอที, บมจ.กสท โทรคมนาคม, AIS, DTAC, TRUE, สถานีวิทยุโทรทัศน์, หน่วยงานการไฟฟ้าฯ, การประปาฯ, หน่วยงานยุทธสื่อสารทางทหาร เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระโชกเป็นประจำเสมอในทุกระบบและทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันฯ เหล่านี้มีมูลค่าและค่าติดตั้งค่อนข้างสูง ทำให้หน่วยงานขนาดเล็กกว่า ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฯ ได้

• นอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระโชก (Surge) ยังจำเป็นต้องใช้ช่างเทคนิค ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อให้การติดตั้ง และการป้องกันฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

• การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันฯ ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เสียงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฯ โดยใช่เหตุ และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เช่น ความเข้าใจในการนำอุปกรณ์ UPS ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสำรองไฟฟ้า แต่เข้าใจว่า สามารถใช้เพื่อป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระโชก (Surge) ได้ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่สามารถป้องกันได้

มิติใหม่ที่ไม่เคยมีมา “ ครั้งแรกในตลาด ”
ที่สุดของความปลอดภัย

• ไซแพด (SiPAD) เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมไทย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อใช้ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น Server, Computer , WiFi , Router และ Modem เป็นต้น ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า ไฟกระโชก, แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ, แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากการเปิด–ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ หรือเกิดการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ด้วย STOV Technology ซึ่งมีคุณสมบัติที่ป้องกันทั้งไฟกระโชกแบบช่วงสั้น (Transient) และไฟกระโชกแบบช่วงยาว (TOVs) ได้ในตัวเดียว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ที่มากกว่ามาตรฐาน โดย SiPAD สามารถเสียบใช้งานกับเต้ารับไฟฟ้าได้ด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องการช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางใดๆ ในการติดตั้ง ทำให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

• ไซแพด (SiPAD) ยังเป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระโชก (Surge) ที่นอกจากจะใช้งานได้ง่ายแล้วนั้น (เพียงแค่เสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า) ยังไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการบำรุงรักษา รวมถึงยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป เนื่องจากอุปกรณ์หลักที่ใช้ป้องกันภายในเป็น Component ชนิด Passive Device

SiPAD กับการป้องกันที่ตำแหน่งเต้ารับต่างๆ

คุณสมบัติ

icon-k-1

ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ติดได้ด้วยตัวเอง

icon-k-2

ปลอดภัยสูงสุดด้วย STOV Technology

icon-k-3

อุปกรณ์รับไฟกระโชก เป็นชนิด MOV และ GDT ยี่ห้อ TDK-EPCOS

(ชื่อเดิม คือ SIEMENS) มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน UL1449

icon-k-4

ใช้กับไฟฟ้า 230 Volt 50 Hz และกินไฟน้อยกว่า 0.1 Watt

icon-k-5

ตัวอุปกรณ์เป็นพลาสติกชนิดไม่ลามไฟ มาตรฐาน UL94V-0

และขนาดของเต้าเสียบเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.166-2549 ข้อย่อยที่ 9

อุ่นใจด้วย

 

ไฟกระโชก (Surge) คือสภาวะไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า อาจส่งผลให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำงานขัดข้องหรือชำรุดเสียหายด้วยนวัตกรรมล่าสุด อุปกรณ์ SiPAD (ไซแพด) จะสามารถป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ด้วย STOV Technology ซึ่งมีคุณสมบัติที่ป้องกันได้ทั้งไฟกระโชกแบบช่วงสั้น (Transient) และไฟกระโชกแบบช่วงยาว (TOVs) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่มากกว่ามาตรฐาน

เพียงแค่เสียบก็ปลอดภัยป้องกันความเสียหายตลอด 24 ชม.

ปกป้องอุปกรณ์ที่คุณรัก

page-1 copy 2

มือถือโทรศัพท์

page-12

ทีวี

page-1 copy

โฮมเธียเตอร์

page-1 copy 3

เซิร์ฟเวอร์

page-1 copy 4

คอมพิวเตอร์

page-1 copy 5

อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

วิธีติดตั้ง

SipadUse

เพียงแค่เสียบก็ปลอดภัย
หมดกังวลเรื่องไฟกระโชกได้ทันที

เสียบไซแพดเข้ากับปลั๊กรางหรือปลั๊กผนัง เพื่อปกป้อง ทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระโชกในบริเวณใกล้เคียงทันที ตลอด 24 ชั่วโมงแม้ไม่ได้เสียบอยู่ในปลั๊กรางเดียวกัน หมดห่วงเรื่องความเสียหายจากภัยฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร หรือหม้อแปลงระเบิด ลดความเสียหายจากเหตุไฟฟ้า ขัดข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

สั่งซื้อสินค้า

facebook

Line

โทร

Shopee

ลาซาดา