fbpx

MOV vs GDT vs Spark Gap อันไหนดีกว่ากัน?

ขบวนการหรือคุณสมบัติในการทำงานของ Component ที่ใช้ในการป้องกัน Surge

1.GDT ( Gas Discharge Tube )

2. MOV ( Metal Oxide Varister )

3. Spark Gap

บทสรุป

ลิขสิทธ์บทความโดยบริษัท สตาบิล จำกัด

หมายเหตุ

  • บทความนี้เรียบเรียงโดยความเข้าใจของทีมงานผู้จัดทำเอง ซึ่งอาจมีความคิดเห็นอื่นๆที่นอกเหนือไปจากนี้ได้
  • ทีมงานผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใดๆ รวมถึงหัวข้อในการแปลและเรียบเรียงของเอกสารฉบับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

Contact Us

*
*
*
*
*
*