รูปคลื่นจำลองของไฟกระโชก หรือ Surge ตามมาตรฐานต่างๆ

ภาพแสดงรูปคลื่น 1.25/50

ภาพแสดงรูปคลื่น 8/20

ภาพแสดงรูปคลื่น 10/350

ภาพแสดงรูปคลื่น Combination Wave

ภาพแสดงรูปคลื่น 10/700

ภาพแสดงรูปคลื่น 10/1000

ภาพแสดงรูปคลื่น Ring Wave

ภาพแสดงรูปคลื่น 1kV/us , 100 V/us , 100 V/s

© 2014 Stabil co,ltd. All rights reserved.

https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning
https://www.youtube.com/user/stabilthailand
https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning

บริษัท สตาบิล จำกัด

 

info@stabil.co.th

+66-2-681-5533

+66-2-681-7533 ( แฟกซ์ )

 

77 อาคารสตาบิล ตรอกนอกเขต ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

 

GPS: 13.68754,100.545473